Barcelona, 17/12/2008

El passat divendres es va signar la constitució de la societat de capital risc SICOOP (Societat Catalana d’inversió en Cooperatives, SCR).
La nova societat, destinada a la inversió i la generació de nous projectes de creixement en entitats de l’economia cooperativa compta amb un accionariat públic i privat, amb entitats catalanes i franceses. Així, els seus inversors són: Institut Català de Finances Holding (ICF), el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Caixa Catalunya, Caixa Sabadell, Caixa Manresa, Grup Empresarial Cooperatiu Clade i les entitats franceses Crédit Coopératif i Esfin.

La societat té un capital compromès de 15.500.000 euros, la seu social està a Barcelona i inverteix en projectes rellevants en l’àmbit empresarial cooperatiu, en qualsevol sector d’activitat (excepte aquells de naturalesa immobiliària o financera).

El passat 7 de novembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) va autoritzar la creació de SICOOP, que serà gestionada per un equip especialitzat.

A part dels criteris d’inversió econòmics i financers, l’anàlisi dels projectes incorporarà també aspectes relatius a la generació d’ocupació, l’impuls del territori i l’encaix amb els criteris de la Responsabilitat Social Corporativa.

SICOOP és un projecte pioner a Catalunya i a Espanya ja que és la primera vegada que el sector cooperatiu participa en una Societat de Capital Risc, i que una Societat de Capital Risc està adreçada específicament al teixit cooperatiu. La societat permetrà reforçar projectes cooperatius amb vocació de lideratge i creixement.

Amb la constitució de SICOOP, les entitats fundadores confirmen el seu compromís amb els projectes de creixement del sector cooperatiu.