Les fortes turbulències que sacsegen el món de les finances situen a un primer pla el paper de l’Estat dins l’economia. Estat “policia”, Estat “providència” i, ara, Estat “banquer”. A l’altra banda, sembla cada cop més clar que el sector privat ha d’actuar dins el marc que dibuixa el bé comú i la sostenibilitat. Al cap i a la fi, es fa palesa la necessitat que els sectors públic i privat treballin plegats.

Per aquesta raó, la III Jornada Clade, en la seva tercera edició, va abordar un nou paradigma en la relació entre els agents públics i els privats: la cooperació publicoprivada.

La cooperació i els partenariats publicoprivats ja són una eina clau de les polítiques públiques i privades per al desenvolupament i la gestió de les infraestructures, de l’espai i dels serveis estratègics que donen suport a l’activitat econòmica i social.

La superació de la dicotomia publicoprivada o de la que redueix la qüestió, de forma més simple, a “polítiques públiques” o “privatització”, comporta reformular, en un seguit de possibilitats d’interacció, la relació publicoprivada i augmentar exponencialment les capacitats de resposta del conjunt del sistema i, en especial, les alternatives d’implementació de les politiques públiques.

Accediu al llibre de la III Jornada Cooperació Publicoprivada, nou paradigma en la relació Administració i empresa