El passat 14 d’octubre, prèviament a la reunió del Consell Rector, els consellers de Clade van compartir taula i conversa amb José Antonio Segarra, professor de IESE, especialista en màrqueting i en pimes, conseller de Telefónica. El professor es va declarar “cautelosament optimista” davant la conjuntura econòmica. També va expressar la seva confiança en què “la liquiditat tornarà a fluir; hi haurà molta pressió social perquè tot acabi en l’economia real”. Va animar els gerents de les empreses sòcies de Clade a portar bé els comptes i les línies de negoci: “provisionar, deixar els balanços nets”. “I sobretot, afegia, no perdem el nord, no canviem l’estratègia”.

La conversa amb el professor Segarra, centrada en les empreses i la microeconomia, va servir de contrapunt a la conversa sobre macroeconomia mantinguda mesos abans amb el professor Argandoña, també de l’IESE, tal i com ho va recollir el periodista José Orihuel a la seva columna d’Expansión.