Els dies 27 i 28 de novembre de 2008 se celebrarà a Andorra la Cimera sobre el futur d’Europa, que se centrarà en la sostenibilitat econòmica entesa com a oportunitat. Es tracta d’una cimera excepcional, promoguda per l’Oficina per a la Innovació Empresarial del Govern d’Andorra, adreçada a persones amb càrrecs d’alta responsabilitat en la presa de decisions, que volen conèixer les accions que són necessàries per a una estratègia en la societat global que experimenta de manera molt ràpida uns canvis demogràfics, mediambientals, tecnològics, empresarials i financers.

La Cimera sobre el futur d’Europa reunirà ponents i participants d’arreu del món. Hi tindran lloc sessions interdisciplinars i multiculturals, destinades a plantejar noves percepcions i articular actuacions urgents en els diversos àmbits.

lavola participa a dos nivells en aquesta Cimera. D’una banda, assessora l’organització per tal que sigui un esdeveniment ambientalment i socialment responsable, i d’altra banda, realitza dos tallers dins la temàtica “sostenibilitat: la línia de base” de la pre-cimera que se celebrarà el dia 26 de novembre.