Durant aquest curs 2008-09 Blanquerna celebra el seu 60 aniversari, i ho farà amb l’organització de diversos actes sota el lema ‘Ensenyar és una passió, aprendre és apassionant’. Aquest 60è aniversari coincideix amb la posada en marxa dels nous plans d’estudi adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (procés de Bolonya) que ha iniciat la Facultat de Comunicació aquest curs i que seguiran la FPCEE i l’EUIFN el curs vinent.
Una comissió formada per representants de tots els centres de Blanquerna (Richard Wakefield i Antoni Náter, de la FCC; Jordi Segura, de la FPCEE; Eulàlia Vidal, de l’EUIFN, i coordinats per la cap de Comunicació, Marta Clos) treballa en l’organització de tres actes centrals: un sopar-celebració que aplegarà tot el personal de Blanquerna, -professorat i PAS-, i que tindrà lloc el dia 6 de novembre a l’Auditori de la FPCEE; un acte institucional de reconeixement a les persones fundadores de l’Escola de Mestres, que presidirà el cardenal Lluís Maria Sistach i se celebrarà a la Tamarita el mes de desembre, i, finalment, el mes de maig, un sopar-celebració que reunirà a la sala d’actes de La Salle més de 700 representants de les institucions i empreses que acullen estudiants en pràctiques i que col•laboren amb els centres universitaris de Blanquerna.
També s’ha creat una web commemorativa amb el testimoni i l’pinió de diverses persones que expliquen què és Blanquerna avui, i que trobareu a la home institucional. D’altra banda, la productora Alkimia, de Blanquerna Tecnologia i Serveis, ha elaborat un vídeo que s’estrenarà durant el sopar del dia 6 de novembre i que serà el que s’utilitzi durant la campanya d’aquest curs. Els actes institucionals que se celebren cada any, com ara el concert de Nadal i Pasqua i la jornada de Sant Tomàs, també giraran al voltant del lema ‘Ensenyar és una passió, aprendre és apassionant’. Els centres poden utilitzar el lema com a fil argumental dels seus actes acadèmics.
La història
Blanquerna és una institució universitària que té els seus orígens l’any 1948, quan el Bisbat de Barcelona crea l’Escola de Magisteri de l’Església, en col•laboració amb diverses congregacions religioses. Posteriorment, amb la incorporació de les Escoles de Magisteri de Sant Joan B. de La Salle i de Sant Joan Bosco, assumeix el nom de Blanquerna, l’obra literària i pedagògica del beat Ramon Llull, en què es descriu el procés de formació d’una persona des que neix fins a la seva plenitud.
L’any 1988, amb motiu de la construcció del nou edifici del carrer Císter, Blanquerna es constitueix com a Fundació Diocesana i és reconeguda pel Ministeri de Justícia com a fundació privada sense ànim de lucre. L’any 1991 esdevé membre fundador de la Universitat Ramon Llull, la primera Universitat privada a Catalunya, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i estructurada de forma federativa juntament amb l’Institut Químic de Sarrià, de la Fundació La Salle-Telecomunicacions, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, ESADE, l’Institut Universitari de l’Observatori de l’Ebre, les Escoles Universitàries de Treball Social i d’Educació Social Pere Tarrés, la Fundació Vidal i Barraquer, l’Institut Borja de Bioètica i l’Escola Superior de Disseny ESDI com a centre associat.
En l’actualitat, Blanquerna es desplega en tres centres universitaris: la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, l’Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició, la Facultat de Comunicació; amb una comunitat universitària formada per més de 6.500 estudiants, 640 professors i personal d’administració i serveis i 1.500 institucions col•laboradores.