El grup empresarial cooperatiu va incorporar tres nous socis obrint-se a nous sectors i preparant la creació de Suara

Barcelona, 28 de juliol de 2008.- Clade, grup empresarial cooperatiu, ha obtingut uns ingressos consolidats de 335 milions durant l’any 2007, davant els 450 milions obtinguts l’exercici anterior. Els beneficis han estat de 8 milions d’euros, front als 16,9 milions del 2006. Les inversions agregades del grup el 2007 van ser de 50 milions d’euros contra 23 milions el 2006, i el nombre de llocs de treball de 3.132 contra 2.189, és a dir que en el període d’un any s’han creat 943 llocs de treball. La disminució dels ingressos i resultats del grup es deguda essencialment a la baixa d’Ecotècnia, comprada per la multinacional Alstom ara fa un any, i a la conjuntura del sector immobiliari.

La incorporació de tres noves entitats–Escaler cooperativa, Fundació Blanquerna i Grup Cultura 03– i l’impuls en la creació de Sicoop, societat d’inversions en economia social participada per l’ICF, Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Sabadell i els grups francesos Crédit Coopératif i Esfin/Ides, són les principals fites de Grup Clade durant el passat exercici. Fins ara present en els sectors agroalimentari, industrial, educatiu, immobiliari, de serveis a les persones i mediambiental, Clade entre de ple en el món de la universitat i la comunicació.

Pel que fa a projectes de futur, el pla estratègic 2008-2010 de Clade aprovat enguany defineix com a prioritats: la incorporació de nous socis, la comunicació tan interna com externa, la definició del model empresarial del Grup i el desenvolupament de nous projectes. Entre aquests últims figuren la inversió en habitatges destinats a lloguer social en règim de protecció oficial a través de Factor Habast, societat participada per Caixa Manresa, Grup Qualitat i Grup Clade, i el lideratge en el naixement de Suara, la primera empresa de serveis d’atenció a les persones de Catalunya, nascuda ara fa un mes fruit de la fusió de les cooperatives Escaler, Eas i CTF Serveis Sociosanitaris.

Grup Clade és el primer grup empresarial cooperatiu de Catalunya. Constituït a finals del 2004, està format per les cooperatives Abacus, Suara, Escola Sant Gervasi, Grup Qualitat, Grup Cultura 03, La Fageda, Plana de Vic, la societat laboral Telecsal i la Fundació Blanquerna.