Barcelona, 25 de juliol de 2008.- Clade, grup empresarial cooperatiu, ha obtingut uns ingressos consolidats de 335 milions durant l’any 2007, amb uns beneficis de 8 milions d’euros, front als 16,9 milions de l’exercici anterior. Les inversions agregades del grup el 2007 van ser de 50 milions d’euros contra 23 milions el 2006, i el nombre de llocs de treball de 3.132 contra 2.189, havent creat en el període d’un any 943 llocs de treball. La disminució dels ingressos i dels resultats del grup es deguda a la baixa d’Ecotècnia que va ser comprada per la multinacional Alstom ara fa un any.

La incorporació de tres noves entitats –Escaler cooperativa, Fundació Blanquerna i Grup Cultura 03– i la participació en la creació de dues societats per realitzar inversions en l’economia social (Factor Habast i Sicoop) són les principals fites de Grup Clade durant el passat exercici.

Fins ara present en els sectors agroalimentari, industrial, educatiu, immobiliari i mediambiental, Clade entre de ple en el món de la universitat i la comunicació. D’altra banda, la incorporació d’Escaler el 2007 ha permès que en el present exercici s’hagi produït la fusió més sonada del món de cooperatives de treball, amb la creació de Suara cooperativa, l’operador de serveis d’atenció a les persones més gran de Catalunya.

Pel que fa a projectes de futur, el pla estratègic 2008-2010 aprovat enguany, defineix com a prioritats: la incorporació de nous socis, la comunicació tan interna com externa, la definició del model empresarial del Grup i el desenvolupament de nous projectes. Entre aquest últims hi figuren la inversió en habitatges destinats a lloguer social en règim de protecció oficial i la consolidació de Suara cooperativa, nascuda ara fa un mes fruit de la fusió de les cooperatives Escaler, Eas i CTF Serveis Sociosanitaris.

Grup Clade és el primer grup empresarial cooperatiu de Catalunya. Constituït a finals del 2004, està format per les cooperatives Abacus, Suara, Escola Sant Gervasi, Grup Qualitat, Grup Cultura 03, La Fageda, Plana de Vic, la societat laboral Telecsal i la Fundació Blanquerna.