Barcelona, 3 de juliol de 2008.- S’ha constituït, amb seu a Barcelona, EURECOS, societat immobiliària participada per entitats mutualistes i cooperativistes europees, amb vocació de donar respostes a les necessitats de desenvolupament de l’economia social catalana.

La societat està formada, inicialment, per cinc socis : les mútues d’assegurances franceses MAIF i MACIF, la seva filial espanyola Atlantis, la cooperativa Abacus i el banc Crédit Coopératif. Es preveu l’entrada d’algun soci més abans que acabi l’any.

EURECOS s’ha dotat inicialment d’un capital de 7,5 milions d’euros, que s’ampliarà a 10 al llarg del 2008, per incorporació de nous socis, i a 20 milions d’euros en el 2009.

EURECOS invertirà en projectes industrials, comercials i d’oficines a Catalunya, àmbit geogràfic d’actuació de la nova societat d’inversió immobiliària. La primera acció d’EURECOS serà la promoció de la nova central logística d’Abacus Cooperativa a Vilanova del Camí (Anoia), on preveu fer una inversió de 10 milions d’euros.

EURECOS està presidida per Gérard Andreck, president de MACIF; Raimon Ribera, president d’Abacus cooperativa, ocupa la vicepresidència i José-Manuel Ardiaca, director general d’Atlantis, n’és el conseller delegat.

El president d’EURECOS, Gérard Andreck, president de MACIF, remarca que “en el context de crisi actual, especialment en l’àmbit immobiliari, és important donar suport a projectes de l’economia social per anar desenvolupant-se i deixar constància, una vegada més, que la nostra és l’economia real, no l’especulativa”. Andreck, que presideix també des de l’1 de juliol el GEMA, l’agrupació de les mútues asseguradores franceses, insisteix en què Eurecos és un projecte obert, i que “estudiarem la resposta que puguin donar a necessitats actuals, com les residències per a persones dependents i l’habitatge social”.

Segons Raimon Ribera, nou president d’Abacus cooperativa i vicepresident d’Eurecos “aquesta important iniciativa ha de facilitar el desenvolupament de projectes rellevants de creixement de l’economia social i, per tant, és un pas important per aquestes empreses al nostre país, dotant-les de noves eines de suport a la seva activitat. La creació d’EURECOS és clau, com ho ha estat la constitució de Sicoop, societat de capital risc per a les cooperatives”. Ribera va destacar que la col·laboració entre aquestes entitats i l’economia social catalana “es remunta a més de 15 anys , quan Atlantis va finançar el primer dels nostres actuals magatzems d’Abacus a Rubí”.

Fundada l’any 1968, Abacus cooperativa és la cooperativa de consumidors amb socis de treball, líder en la distribució de llibres, bens educatius, culturals i d’oci a Catalunya. Disposa de 25 establiments a Catalunya i València. Abacus cooperativa compta amb 560.000 socis de consum i 370 socis de treball. És membre fundador del Grup CLADE, el primer grup empresarial cooperatiu català i desenvolupa una aliança comercial amb EROSKI, amb els establiments Abac per a la resta de l’Estat.

MACIF, amb prop de 50 anys d’història, és la primera asseguradora de cotxes a França, amb un 14% de quota de mercat, i també de la llar, amb 3 milions de vivendes assegurades. Amb 5.000 M€ de primes, 1.500 M€ de fons propis i 7.500 col·laboradors, té un lloc privilegiat en el món financer francès, i treballa en estreta sintonia amb MAIF.

MAIF és la mútua del món de l’educació i de la cultura a França. Creada en 1934 per mestres, compta avui amb 2,6 milions socis, 6.000 col·laboradors i una xifra de negocis de prop de 3.000 M€. MAIF és regularment premiada per les organitzacions professionals i de consumidors per la qualitat dels seus productes i del servei al mutualista. És accionista majoritari de Atlantis.

Atlantis Seguros és l’asseguradora de l’economia social a Espanya (vida i no-vida). Filial de MAIF, MACIF i del grup italià Unipol, basa la seva estratègia en aliances amb les principals organitzacions socials del país: cooperatives, associacions i sindicats (CC.OO. des de 1995, UGT des de 2006). Abacus té una participació accionarial, al costat dels dos grans sindicats, en Atlantis Vida.

Creat a finals del segle XIX, el Crédit Coopératif és un banc cooperatiu, propietat dels seus clients-socis, majoritàriament persones jurídiques : cooperatives, associacions i mútues. Membre des del 2002 del Groupe Banque Populaire, una de les 5 primeres entitats financeres del país veí, és el banc de referència de l’economia social francesa, també líder en el camp de les finances solidàries. Amb un total de balanç de 11.000 M€, un ràtio de solvència del 14,5% i uns 1.750 col·laboradors, el Crédit Coopératif és un banc de dimensió humana, que fa del foment del cooperativisme a Europa un des eixos centrals de la seva estratègia.

MACIF, MAIF i el Crédit Coopératif acostumen a cooperar en iniciatives de foment i suport a l’Economia social i participen conjuntament en la holding de capital risc ESFIN, que intervé a França (Ides), a Brussel·les (Soficatra), a Europa central i oriental (Coopest) i ara també a Catalunya (Sicoop).