FACTOR HABAST ha adquirit un solar al centre de Vilafranca del Penedès, capital de l’Alt Penedès, amb l’objectiu de construir un edifici de 71 habitatges destinats al lloguer social en règim de protecció oficial.

Els nous habitatges es destinaran a lloguer un mínim de 25 anys, disposaran d’una superfície útil màxima de 90m² i estaran destinats, principalment, a joves, famílies monoparentals i persones grans amb un poder adquisitiu inferior a 45.000 euros anuals, límit que inclou la major part de la població catalana. Es calcula que les rendes mensuals oscil·laran entre els 200€ i 300€.

Amb aquesta primera operació FACTOR HABAST pretén sortir al pas de la situació de desfasament endèmic del parc d’habitatges de lloguer a Catalunya (veure enquesta annexada). S’espera donar resposta a una autèntica necessitat social acollint-se a les iniciatives impulsades des de l’Administració per a la promoció de l’habitatge protegit de lloguer en el marc del Pacte Nacional per a l ‘Habitatge.

Per tal de canalitzar la demanda local, FACTOR HABAST, comprovarà que les sol·licituds de lloguer rebudes s’ajustin als requisits previstos per la llei i seguint un estricte ordre d’entrades.

FACTOR HABAST és una promotora social creada el 2007 per Grup Qualitat, Caixa Manresa i Clade Grup Empresarial Cooperatiu, per promoure 1.000 habitatges de lloguer en els pròxims 3 anys per tot el territori català.

Grup Qualitat és el primer grup immobiliari català de caràcter cooperatiu dedicat a la promoció immobiliària residencial i industrial i a la construcció d’obra pública i privada.

Caixa Manresa és una institució financera amb 140 anys d’història, 800 empleats i uns fons propis computables de més de 500 milions d’euros, i una vocació d’innovar en productes i serveis per fer front als reptes de futur.

Clade Grup Empresarial Cooperatiu és el primer grup cooperatiu català multisectorial, compta amb 11 socis i és present en els sectors: agroalimentari, cultura i comunicació, atenció a les persones, immobiliari i construcció, educació, serveis a la indústria i medi ambient.