Des de l’any 2004 Escaler està treballant en la implantació del sistema ISO a les diferents àrees de treball i de projectes. Ja en el 2004 es va fer la certificació dels Serveis Centrals i alhora del Servei per a la Promoció i l’Ocupació de la Unitat d’Economia i Ocupació. Posteriorment l’any 2005 certifica els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAEs). Era un repte de la cooperativa ampliar l’abast del sistema i l’any 2006 estava com objectiu preparar-se per a la implantació a les escoles bressol. Avui podem dir que ja és una realitat. Aquest més de març es van passar les auditories i ja tenim la certificació.

 

Escaler cooperativa gestiona actualment 10 escoles bressol municipals a diversos municipis catalans i amb la implantació de la ISO i el treball constant de tot l’equip que vetlla per el bon funcionament d’aquests serveis, esperem seguir ampliant el treball amb noves escoles bressol.