Clade, grup empresarial cooperatiu, participa en el Programa Partners, impulsat per ESADE a través del seu institut de Direcció i Gestió Pública. el qual està integrat institucionalment, econòmicament i jurídicament en la Fundació ESADE

El Programa PARTNERS es planteja com a objectiu principal aportar coneixement i capacitació en la gestió de la cooperació públicoprivada i donar a conèixer i legitimar socialment les bones pràctiques que s’hi realitzen.

La provisió i la producció de béns i serveis públics i de serveis d’interès general està adoptant múltiples formes. Les noves opcions per realitzar aquesta aportació clau per a les societats modernes augmenten dia rere dia. La gestió integrada de recursos dels sectors públic, privat i de la societat civil, que operen sota formes de cooperació i de partenariat, aporta un nou paradigma per al desenvolupament econòmic sostenible del segle XXI. La cooperació i els partenariats publicoprivats ja són una eina clau de les polítiques públiques i privades per al desenvolupament i la gestió dels serveis públics, les infraestructures i els processos de desenvolupament econòmic i social.

En l’àmbit de coneixement, Partners es planteja tres objectius principals:

1. Formar directius públics i privats, de manera conjunta i interactiva, en la gestió de la cooperació publicoprivada, la implementació de les polítiques públiques i la producció de béns públics i d’interès general.

2. Investigar i estudiar la cooperació publicoprivada i donar-ne a conèixer els avenços als agents implicats i al conjunt de la societat, col·laborant en la legitimació social d’aquesta pràctica.

3. Afavorir la trobada relacional i la millora dels coneixements mutus entre directius i institucions públiques i privades com a condició necessària per a una millor cooperació productiva.

Grup Clade n’és soci fundador conjuntament amb les següents institucions i empreses: Localret, Port de Barcelona, Everis, Abertis, Indra, St. Joan de Déu, Generalitat de Catalunya (departament d’economia, direcció general de cooperatives, CIDEM, Acció social i comunitària); i els ajuntaments: Barcelona, Mataró, St. Cugat, L’Hospitalet i Lleida.

Per Clade formar part del projecte permet fomentar la cooperació entre el sector púlic i el món cooperatiu i impulsar projectes com Factor Habast d’habitatge protegit de lloguer i el d’atenció a les persones.