El nou sector d’INCASÒL activarà l’oferta comarcal de sòl per a activitats econòmiques

El gerent de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), Emili Mas, acompanyat pel director, Miquel Bonilla, i el director general d’Abacus Cooperativa, Miquel Àngel Oliva, en presència de l’alcalde de Vilanova del Camí, Joan Vich, han signat aquest matí un contracte per a l’establiment de la nova plataforma logística d’Abacus al sector d’activitats econòmiques de Riera de Castellolí, promogut per INCASÒL.

Els terrenys que INCASÒL ha venut a Abacus Cooperativa ocupen una superfície de 4,20 ha i es destinaran a la construcció d’una plataforma logística que tindrà 28.000 m2 construïts.

La nova plataforma logística d’Abacus Cooperativa

Aquesta plataforma logística ha de donar servei al creixement d’Abacus Cooperativa, a Catalunya, València i les Balears, així com al projecte d’establiments Àbac, amb què Abacus està expandint, conjuntament amb el Grup Eroski, el seu model a la resta de l’Estat. La nova plataforma substituirà les naus logístiques actuals de Barcelona i Rubí.

Les noves instal·lacions tindran una capacitat de 19.000 palets, amb 3.300 canals dinàmics, i emmagatzematge automàtic amb 45.000 ubicacions, que permetrà la preparació diària de 23.000 línies de comanda.

És previst que a la nova plataforma logística puguin arribar a treballar-hi fins a 200 persones en els moments més forts de demanda comercial, com les campanyes escolars i les de Nadal.

El nou magatzem començarà les seves operacions, previsiblement el mes d’abril de 2009.

Amb la posada en marxa d’aquesta plataforma logística, Abacus Cooperativa vol cobrir les seves necessitats logístiques presents i futures, i complir així el pla d’expansió previst.

Abacus és una cooperativa de consumidors amb més de 39 anys d’experiència al servei de l’educació, la cultura i el cooperativisme. Està present a Catalunya i al País Valencià amb 26 establiments. ABACUS Cooperativa és membre fundador del Grup Clade, el primer grup empresarial cooperatiu català. Actualment, ABACUS Cooperativa compta amb més de 575.000 socis consumidors.

Sector d’activitats econòmiques de Riera de Castellolí

L’Institut Català del Sòl està urbanitzant aquest nou sector d’activitats econòmiques al municipi de Vilanova del Camí, a l’Anoia. El final de les obres d’urbanització, que disposen d’un pressupost de 4,27 milions d’euros, és previst per al 1r trimestre del 2009.

El nou sector està situat al límit nord de Vilanova del Camí i representa l’ampliació del sector econòmic existent del Pla de Rigat. Els terrenys que conformen el sector de Riera de Castellolí limiten al nord amb el traçat de la futura Ronda Sud d’Igualada; al sud, amb el polígon del Pla de Rigat; i a l’est, amb la riera de Castellolí, que coincideix amb el límit del terme municipal amb la Pobla de Claramunt. La superfície global del sector és de 31,39 hectàrees, destinades al 50% a la indústria aïllada (gran i petita) i a espais públics i equipaments.

L’actuació que promou INCASÒL aporta al municipi sòl industrial a preu de cost, dotat dels serveis necessaris per afavorir la implantació de noves indústries i renovar-ne les existents, i estimular així la inversió al municipi, que ja ha esgotat l’oferta de parcel·les als polígons existents. A més, l’actuació permet obtenir sòl públic que se cedeix gratuïtament a l’Ajuntament amb l’objectiu de crear noves dotacions per als nuclis existents.

Les obres d’urbanització s’estan duent a terme de manera que minimitzin al màxim l’impacte ambiental. És per això que es deixa un coixí verd al voltant del sector i a diferents zones internes, concentrant l’àrea edificable a les parts més planeres, i es manté la gran taca verda que suposa la riera de Castellolí, que es preservarà completament amb tota la seva vegetació i servirà de corredor biològic. Així, el procés d’urbanització té en compte la regeneració de la vegetació de ribera amb tipologies compatibles. Es potenciarà aquest espai creant nous accessos de vianants i conservant d’altres existents, perquè els habitants de la zona en puguin gaudir.

El nou sector es troba a menys de dos quilòmetres de l’autovia N-II, i just al mig de tres sectors per a activitat econòmica en funcionament. S’hi podrà accedir directament des de la carretera C-244a o a través del sector veí del Pla de Rigat. Tot i això, és previst un nou accés directe des de la futura Ronda Sud d’Igualada, que facilitarà l’arribada al nou polígon i al polígon ja existent.

Aquesta actuació s’inscriu en el Programa de sòl, promogut pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que té com a objectiu cobrir la demanda de sòl per a activitats econòmiques, potenciar la competitivitat del país i contribuir al seu equilibri territorial.

Barcelona, 20 de desembre de 2007