El Govern reconeix els mèrits laborals de 16 persones i 6 empreses amb les medalles i plaques President Macià

. Aquest guardons són un reconeixement als treballadors i empresaris que s’han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en el treball

. També volen recompensar la seva contribució a l’impuls de l’economia catalana

El Govern ha acordat avui concedir la medalla President Macià 2007 a 16 persones i la placa President Macià 2007 a 6 empreses catalanes. Les plaques i medalles President Macià volen recompensar tant a treballadors i treballadores com a empreses pels seus mèrits laborals i la seva contribució a l’impuls de l’economia catalana.

La Medalla i Placa President Macià també són un reconeixement als treballadors i empresaris que s’han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en el treball, i a les empreses i entitats que han adoptat millores i iniciatives de progrés en l’ordre laboral.

La concessió d’aquests guardons, que es van crear l’any 1938, és oberta a qualsevol persona o entitat, sempre que hagi estat proposada per un dels departaments de la Generalitat o a instància d’una persona o entitat que desenvolupi activitats empresarials, sindicals, socials o d’altres similars.

Medalles President Macià

Montserrat Camps i Marsal. Assistenta social. Per tota una vida dedicada a la prestació de serveis socials des de diferents institucions. Fundadora de la Cooperativa Escaler, institució de referència en el servei d’atenció a les persones.

Plaques President Macià

. Grup Qualitat, S.C.C.L. Promoció immobiliària. Per ser un referent en el sector de la promoció ja que posa l’habitatge accessible, sostenible i de qualitat pel davant dels seus beneficis.

Aquestes plaques s’afegeixen a les que ja tenen altres empreses del grup: La Fageda, CTF, Abacus, lavola, Escola Sant Gervasi i Cooperativa Plana de Vic.