Aquest llibre recull les intervencions dels participants de la segona Jornada Clade que pretenia reflexionar sobre el present de la proposta cooperativa i alguns dels seus reptes de futur front l’entorn globalitzador i l’ampliació del mercat. Aquest nou panorama no s’ha de veure com una amenaça sinó com una possibilitat perquè les empreses adquireixin la talla crítica que els permeti ser competitives en el mercat, i la cooperació és, sovint, la principal via per assolir aquesta talla necessària.

II JORNADA CLADE Cooperar per competir, una estratègia per al segle XXI