Barcelona, 26 de setembre de 2007, – Aquest matí, Xavier López, director general del Grup Cooperatiu Clade, ha comparegut davant la Subcomissió d’Economia amb l’objectiu d’oferir una visió de la integració cooperativa i de la generació de grups empresarials a l’economia social a partir de l’experiència concreta de Grup Clade.

Durant la seva exposició Xavier López ha ofert el punt de vista del grup cooperatiu català sobre la posició d’aquest tipus d’estructures econòmiques en el context empresarial actual. En aquest sentit, ha destacat la voluntat cooperativa que la “dimensió coooperativa i eficiència empresarial sumin en el mateix sentit”.

Per una altra banda el director general de Grup Clade també ha posat de relleu la necessitat natural d’associació de les cooperatives per sumar sinergies i aconseguir evolucionar, ja que aquest tipus de societats “tenen una mida suficient per competir als mercats i per tant necessiten agafar múscul cooperatiu i financer, per aconseguir la massa crítica sense perdre agilitat”. Per aquest motiu ha posicionat la generació de grups cooperatius com “una de les claus de futur pel desenvolupament de les cooperatives”. Per exemplificar l’exposició Xavier López ha fet especial referència a l’èxit aconseguit per Mondragon Corporación Cooperativa a la qual ha considerat un referent al sector.

El punt més rellevant de l’exposició ha fet referència a les necessitats específiques de finançament de les cooperatives determinat per la naturalesa jurídica d’aquest tipus de societats, que “disposen fonamentalment del capital aportat pels seus socis i aquests tenen limitacions a la fase de creació”. També, “en els processos de creixement, el flux de caixa generat acostuma a ser insuficient per abordar les inversions. Aquest fet suposa un fre real al creixement i al desenvolupament de les cooperatives”.

En resposta a aquesta realitat el director de Grup Clade ha proposat una línia de treball que consisteix en la creació de societats d’inversió que “aporten parcialment, i mai de forma majoritària, els fons necessaris en forma de capital”. Aquestes societats “poden i han de tenir un caràcter mixt, administració pública i entitats financeres privades, que combinin el compromís de l’administració amb el desenvolupament cooperatiu amb la visió financera que maximitza l’eficiència de les entitats privades”.

Per una altra banda la compareixença també ha posat de manifest la funció social de les cooperatives, “especialment habilitades per la gestió de serveis i molt especialment els de dependència de persones” fet que les converteix en l’aliat més operatiu per al compliment de la funció social ineludible per part de l’administració pública.

Per acabar el director de Grup Clade ha deixat constància de la creació de lleis en “contra del sector” cooperatiu com la Llei del Llibre, la lectura i les biblioteques. “en ella s’hi ha introduït, sigui dit de passada amb calçador, un article concret perquè les cooperatives de consum no puguin fer allò pel que estan pensades: “poder proveir als seus socis de productes i serveis en les millors condicions de preu i qualitat”. Xavier López ha sol·licitat a la subcomissió econòmica que eviti la promoció d’aquest tipus de legislació.

El Grup Cooperatiu Clade

Grup Clade és el primer grup empresarial cooperatiu de Catalunya. Constituït a finals del 2004, el grup té la missió de donar resposta empresarial eficaç des dels valors del cooperativisme, als nous reptes que planteja un escenari econòmic caracteritzat pel canvi i la globalització.

Nou cooperatives i societats laborals, conformen actualment el grup: Abacus, Cooperativa Plana de Vic, CTF, Escaler, Escola Sant Gervasi, Grup Qualitat, La Fageda, lavola i Telecsal. Abans del tancament d’aquest exercici hi ha previstes dues noves incorporacions.