Les dos empreses presenten FACTOR HABAST, una societat conjunta per al desenvolupament de 1.000 habitatges protegits de lloguer a Catalunya els propers quatre anys

Manresa, 3 de juliol de 2007.- Caixa Manresa i GRUPQUALITAT han fet públic aquest matí la constitució d’una societat participada que sota la marca FACTOR HABAST, desenvoluparà 1.000 habitatges protegits de lloguer en els propers 3 anys. Aquesta és una de les actuacions privades més importants presentades a Catalunya en aquest àmbit i pretén donar resposta a una necessitat social, acollint-se a les iniciatives impulsades des de l’administració per a la promoció de l’habitatge protegit de lloguer en el marc del Pacte de l’Habitatge.

La societat aportarà fons propis per valor de 25 milions d’euros. En una primera etapa, la nova societat centrarà la seva activitat en l’adquisició de sòl per al desenvolupament dels nous 1.000 habitatges. Així, ja s’estan gestionant compres de sòl a diverses poblacions de Catalunya. En virtut de l’acord, Grup Qualitat s’encarregarà, de la gestió i el manteniment del parc d’habitatges construït.

La nova societat comptarà amb una participació minoritària del 5% per part de Grup Clade, entitat que agrupa a 9 de les cooperatives i societats laborals més rellevants de Catalunya.

Els nous habitatges, que es destinaran a lloguer un mínim de 25 anys, disposaran d’una superfície útil màxima de 90 m2 i estaran dirigits, principalment, a gent jove, famílies monoparentals i persones grans amb un poder adquisitiu inferior als 45.000€ anuals, límit que inclou la major part de la població catalana.

Compromís social

Els responsables de FACTOR HABAST confien amb la voluntat expressada des del govern de Catalunya i els Ajuntaments per generar acords amb la iniciativa privada que permetin la consecució dels objectius previstos en el Pla de l’Habitatge. En aquest sentit, diversos ajuntaments ja han rebut amb satisfacció aquesta iniciativa.

“Aquest projecte neix del fort compromís social d’ambdues entitats: una caixa i una empresa cooperativa. Però a més a més, està concebut per ser un projecte sostenible econòmicament i demostrar que la promoció d’habitatge protegit de lloguer pot ser una realitat viable que permeti millorar l’actual dèficit d’accés a l’habitatge d’una part important de la societat”, ha comentat el director general de GRUPQUALITAT, Eduard Brull.

Per la seva banda, Adolf Todó, director general de Caixa Manresa, ha assegurat que “aquest acord suposa un primer pas en la materialització d’un ambiciós pla de treball per a la promoció i l’explotació d’un gran parc d’habitatges protegits de lloguer en tot el territori català .”

CAIXA MANRESA és una institució financera amb més de 140 anys d’història que ha crescut innovant en productes i serveis per fer front als reptes de futur. La seva missió és oferir serveis financers a les persones, empreses i institucions, amb excel·lència professional i honestedat, i amb un compromís inequívoc cap als nostres clients i cap al territori on són presents.

GRUPQUALITAT és el primer grup immobiliari català de caràcter cooperatiu, té actualment en marxa 11 projectes immobiliaris repartits per 10 localitats de la geografia catalana, principalment ubicats a les comarques de Tarragona, Girona, eix pirinenc i la segona corona metropolitana de Barcelona que suposen la construcció de 1.475 habitatges de tipologies molt diverses.

Arxius associats:

Factor Habast [ 218,06 kb ]