En relació a l’adquisició d’Ecotècnia -cooperativa membre de Grup Clade- per part de l’empresa francesa Alstom, la direcció de Clade vol manifestar el següents punts:

§ La decisió presa per part d’Ecotècnia ha estat imprescindible per garantir la seva estratègia empresarial de futur i per assegurar la continuïtat i la viabilitat de l’empresa i dels seus treballadors en el mig i llarg termini. El fort creixement de l’empresa tant en el mercat nacional com internacional, així com les perspectives exponencials de projecció futura, han fet necessària la presa d’aquesta decisió per poder fer front a les elevades inversions i als exigents compromisos de gestió derivats d’aquest creixement.

§ Grup Clade lamenta la pèrdua de la personalitat jurídica de cooperativa que aquesta operació significa. Això no obstant, respecta la decisió presa tenint en compte la situació de creixement excepcional que encara la companyia i la impossibilitat d’afrontar-la en solitari sense posar en perill la seva viabilitat futura.

§ Aquesta decisió no implica cap canvi en l’estratègia de creixement i expansió de Grup Clade. En aquest sentit, en els propers mesos està prevista la incorporació de 3 noves cooperatives i entitats destacades en els seus respectius camps d’activitat i que s’afegiran a les 3 noves cooperatives incorporades recentment.

§ Grup Clade emplaça a la direcció d’Ecotècnia, en aquesta nova etapa, a no perdre els valors i els principis de compromís social que han guiat la seva modèlica trajectòria empresarial durant els darrers 25 anys d’activitat. El seu manteniment suposarà un important valor afegit a l’activitat del nou projecte empresarial.

Barcelona, 26 de juny de 2007