L’import de l’estalvi dels socis de consum en l’adquisició de productes arriba als 6.190.346 euros, un 19% més que l’any anterior.

Barcelona, 1 de juny de 2007.- Abacus cooperativa va presentar ahir la memòria de resultats de gestió econòmica i social de l’any 2006 en el transcurs de la celebració a Barcelona de l’Assemblea General de l’entitat.

.- Abacus cooperativa va presentar ahir la memòria de resultats de gestió econòmica i social de l’any 2006 en el transcurs de la celebració a Barcelona de l’Assemblea General de l’entitat.

La cooperativa, especialitzada en la distribució i comercialització de béns i material per a l’ensenyament, la cultura i el lleure, va assolir una xifra de negoci de 81.036.757 € l’any passat, un 14,6% més que l’any 2005, en què el volum de negoci va ser de 70.749.869 €.

Aquesta xifra ha suposat un resultat net l’any 2006 d’1.649.183 €, un 9’6% més que a l’exercici anterior, que va ser d’1.504.618 €.

D’aquest resultats un 15% 247.377 € es destinaran a activitats relacionats amb l’ educació la cultura i el cooperativisme, la resta passarà a formar part dels fons propis de Abacus cooperativa. Amb aquest resultats els fons propis d’ Abacus cooperativa arriben als 18,01 milions d’€.

Inversions i nous establiments

Abacus ha obert al llarg de 2006 tres nous establiments, a Manresa, Reus i Sant Boi de Llobregat, i que ha permès tancar l’exercici amb 23 establiments, amb un increment de la superfície de venda de 3.000 m2, arribant als 16.000 m2. També s’ha produït un trasllat de l’establiment de Sabadell a un nou espai amb 1.400 m2 de superfície de venda

Les noves obertures han centrat una part de la inversió de 2006 que ha estat de 6.150.000 euros.

Durant el 2006 s’ha incrementat significativament el nombre de socis de consum, fins a arribar a la xifra de 541.676 en el tancament de l’exercici. Pel que fa als socis de treball són 357.

Abacus cooperativa ha anunciat la construcció d’una nova seu corporativa, que compartirà amb el Grup Cultura03 al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat en uns terrenys adquirits a l’Incasòl. Ambdues cooperatives preveuen invertir més de 10 milions d’euros entre l’adquisició de dret d’ús del sòl, per un termini de 35 anys, i la construcció.

Abacus cooperativa és una empresa cooperativa amb 39 anys d’experiència al servei de l’educació, la cultura i el cooperativisme. Actualment, Abacus cooperativa està present a Catalunya i al País Valencià amb 24 establiments. És membre fundador del grup empresarial cooperatiu català Clade.