L’habitatge de lloguer protegit serà prioritari en el Pla Estratègic 2007-2009
GRUPQUALITAT
, el primer grup immobiliari català cooperatiu, ha finalitzat l’exercici 2006 amb una xifra de negoci agregada de 142 milions d’euros, davant els 56 milions d’euros de l’any 2005. Pel que fa al resultat net consolidat, la xifra ha augmentat fins els 13,6 milions d’euros, davant els 5 milions d’euros registrats l’exercici 2005.

En el capítol d’inversions, aquestes han arribat fins els 60,6 milions d’euros. Aquestes inversions, directament o a través de societats participades, han permès l’adquisició de sòl a les localitats de Puigcerdà, La Seu d’Urgell, La Palma de Cervelló i Vilanova i la Geltrú, fet que permetrà la construcció de 805 nous habitatges.

Aquest resultats han estat els més importants de la companyia des de la seva fundació a l’any 1989 i són atribuïbles, en part, a la materialització de la primera fase del projecte estrella de la companyia, L’Eixample de Mar de Vilanova i la Geltrú, que ja ha significat el lliurament de 175 habitatges. En l’actualitat, ja s’està comercialitzant la segona fase del projecte que suposarà la posada en el mercat de 273 nous habitatges.

Cal destacar que, per la condició d’empresa cooperativa, un 10% dels resultats s’aplicaran al Fons d’Educació i Promoció Cooperativa (FEPC) que es destinarà a la Fundació Grup Qualitat per a la realització i l’impuls d’activitats de retorn social.

GRUPQUALITAT té actualment en marxa 11 projectes immobiliaris repartits per 10 localitats de la geografia catalana, que suposen la construcció de 1.475 habitatges de tipologies molt diverses. La creixent importància d’aquesta activitat constructora ha portat a la companyia a la recent creació d’una nova Unitat de Construcció.

Per altra banda, la companyia està impulsant un nou projecte per a la promoció d’habitatges de protecció oficial de lloguer juntament amb l’entitat financera Caixa Manresa. Aquest nou projecte, que estarà operatiu durant aquest 2007, suposarà al llarg dels propers tres anys, la promoció i construcció d’un gran parc d’habitatges de lloguer protegit. Aquesta activitat, és una de les prioritats estratègiques de la companyia per al Pla Estratègic 2007-2009.

GRUPQUALITAT és una de les empreses fundadores de Grup Clade que actualment agrupa 9 cooperatives i societats laborals: Abacus, Cooperativa Plana de Vic, CTF-Serveis Sociosanitaris, Ecotècnia, Escola Sant Gervasi, La Fageda, La Vola i Telecsal.