El Grup treballa en l’estudi per a la constitució d’una societat d’inversions per donar suport al creixement i al finançament de nous projectes

Barcelona, 21 de juny de 2006.- Grup Clade, el grup empresarial cooperatiu format fins ara per les cooperatives i societats laborals Abacus, Ecotècnia, Grup Qualitat, La Fageda, La Vola i Telecsal, ha incorporat tres nous socis: les cooperatives Plana de Vic, Escola Sant Gervasi i CTF-Serveis Sociosanitaris.

Las assemblees generals de les tres entitats han aprovat aquest mes de juny la sol.licitud d’ingrés al Grup, que ha estat ratificada per l’assemblea general de Grup Clade celebrada ahir a Manlleu. Amb aquests tres nous socis, Grup Clade consolida la seva etapa de creixement i acompleix un dels seus objectius estratègics.
ELS NOUS SOCIS

CTF és una empresa cooperativa d’iniciativa social creada l’any 1981, integrada en el sector sociosanitari i orientada a donar recolzament a les persones amb dependència i a les seves famílies.  El seu objectiu és proporcionar als seus usuaris i famílies, i als clients institucionals i privats, solucions i propostes avançades en serveis sociosanitaris de qualitat, contribuint així a la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència i de les seves famílies, a la satisfacció dels clients i a la promoció d’una societat més justa i cohesionada en la seva diversitat.

Dades significatives:
Facturació: 8.1 milions d’euros
Plantilla: 500 persones
Dona servei a més de: 4.000 persones
Zona geogràfica d’influència: Barcelona Província
Principals clients: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Sant Cugat
Escola Sant Gervasi és un centre amb més de trenta anys de tradició educativa al Vallès Oriental. El seu règim de cooperativa garanteix l’estabilitat del projecte pedagògic d’una escola catalana, plural i oberta a tothom. L’equip docent de Sant Gervasi està format per dones i homes amb una clara voluntat transformadora que creuen en l’educació com a camí de creixement personal i col.lectiu. Ocupa 130 persones i té més de 1.300 alumnes d’ensenyament reglat i 1.200 de formació no reglada.

Dades significatives:
Facturació: 5.5 milions d’euros
Plantilla: 130 persones
Instal.lacions: 16.200 m²
Alumnes: 1.300 alumnes d’ensenyament reglat i 1.200 de formació no reglada
Principals fets :Creació de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT), un Centre d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic dedicat a la investigació científica
La Cooperativa Plana de Vic (CPV) ofereix un ampli ventall de productes i serveis que pretenen cobrir les diverses necessitats del món ramader, en sintonia amb els principis de funcionament cooperativista. CPV realitza activitats tan diverses com ara la producció de pinsos, l’oferta de serveis veterinaris i la comercialització de diversos productes necessaris per al desenvolupament de l’activitat ramadera. Així mateix, disposa d’una APA per a la comercialització de llet, a més dels serveis de comercialització d’animals i serveis financers, gestionats a través de la Secció de Crèdit.

Dades significatives:
Facturació: 44.5 milions d’euros
Plantilla: 58 persones
Número de Socis: 1.127
Instal.lacions: 4.700 m²
Establiments: 2 centres de producció, un centre amb oficines, secció de crèdit i botiga de subministraments, i 2 botigues d’alimentació

NOUS PROJECTES

L’estudi per a la constitució d’una societat d’inversions per a la promoció empresarial –que permeti donar suport al creixement de les diferents unitats de negoci així com als nous projectes impulsats des del grup– i la potenciació del model de gestió comú tant en l’àmbit social com empresarial, són alguns dels reptes més destacats per al 2006. Cal remarcar també l’estudi de diversos projectes en el sector sociosanitari tot aprofitant les sinèrgies i les oportunitats de negoci de diverses empreses membre del grup.
Amb les noves incorporacions la dimensió del Grup Clade és:

Nova dimensió Grup Clade 2006

9 societats: 7 cooperatives i 2 societats laborals
2.071 llocs de treball
1.127 socis relacionats amb l’activitat agrària
Més de 500.000 socis de consumidors
370.8 milions de facturació*
49 milions d’inversió
* Informació confeccionada amb dades de l’exercici 2005.