Grup Clade, el grup empresarial cooperatiu format per les cooperatives i societats laborals Abacus, Ecotècnia, Grup Qualitat, La Fageda, La Vola i Telecsal, ha obtingut uns ingressos  de 312.7 milions  d’euros durant l’any 2005, un 6.48% més respecte a l’any anterior. Pel que fa al benefici net del grup s’ha situat en els 7.2 milions d’euros. El cash flow ha estat de 15.2 milions. Les 6 empreses del Grup han ocupat en el 2005 a un total de 1.403 socis treballadors, un 5% més que en el 2004.

En el capítol d’inversions, el grup manté la línia de creixement inversor per desenvolupar les seves activitats. Així, l’any 2005 les inversions han estat de 42 milions d’euros i per a l’any 2006 es preveu que  superin els 49 milions.  Recerca i investigació, compra de sòl, logística, nous establiments i automatització de plantes productives, constituiran els capítols més importants.

Al llarg del quart trimestre de 2006, el grup presentarà la seva primera memòria social que exposarà el model cooperatiu i participatiu impulsat per Grup Clade i  detallarà la dimensió i la vinculació social del les empreses del grup.

Creixement consolidat
Grup Clade preveu la incorporació de quatre nous membres aquest 2006 dels sectors sociosanitari, educatiu i agroalimentari, tres abans de l’estiu -un cop les respectives assemblees aprovin la incorporació al grup- i l’últim, al darrer semestre de 2006. Amb aquestes incorporacions Grup Clade cobrirà la primera fase dels seu pla estratègic que tenia com a objectius principals augmentar quantitativament i qualitativa el nombre d’empreses membre i posar en marxa les línies estratègiques de treball.

Nous projectes
L’estudi per a la constitució d’una societat d’inversions per a la promoció empresarial –que permetrà donar suport al creixement de les diferents unitats de negoci així com als nous projectes impulsats des del grup– serà un dels reptes més destacats per al 2006. Cal remarcar també l’estudi de diversos projectes en els àmbits sociosanitari i educatiu tot aprofitant les sinèrgies i les oportunitats de negoci de les diverses empreses membre del grup.