Any fundació

2008

Tipologia entitat

Cooperativa de treball

Sector

Atenció a les persones

Cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre amb més de 40 anys d’experiència en el sector de l’atenció a les persones. Els seus serveis donen resposta a la totalitat del cicle vital: des de serveis adreçats a les persones grans (atenció domiciliària i centres residencials), a l’atenció a la infància (amb escoles bressol, centres d’acollida a menors…). Atén prop de 40.000 persones l’any a tot Catalunya, la majoria en serveis vinculats a l’atenció a la dependència, la salut i la promoció de l’autonomia.

Algunes dades del nostre IMPACTE i VALOR SOCIAL 

 

  • Sense afany de lucre i reinversió dels excedents
  • Igualtat d’oportunitats entre homes i dones
  • Aposta per la innovació social