Abacus cooperativa treballa per continuar sent un proveïdor referent per a la comunitat educativa pel nostre grau de compromís amb la sostenibilitat i promoure una manera de consumir  diferent, integrant la responsabilitat i el respecte social i ambiental, en tota la nostra  cadena de valor.

La cooperativa vol reforçar la sostenibilitat mitjançant la selecció de productes amb criteris sostenibles consolidar la reducció del blister, potenciar les presentacions a granel i eliminar productes fets amb plàstic no biodegradable o dissolvents. Aquests criteris es veuen reflectits tant a la proposta pel món educatiu així com a les botigues, especialment a l’Espai Abacus, on s’han eliminat 200 referències en blister.

S’ha revisat la Marca Abacus, per tal que sigui una proposta diferenciada i garanteixi els criteris de sostenibilitat i que els embalatges i els formats estiguin adaptats a les necessitats de les escoles.  Al catàleg educatiu s’han donat de baixa més de 50 articles en format blister i s’ha modificat el format de notebook Abacus A4 i A5, tot substituint les cobertes de plàstic de polipropilè per unes de cartró extradur. S’ha millorat l’embalatge de les agendes escolars i llibretes Abacus substituint el retràctil de plàstic per una banda de paper i es continua treballant amb els proveïdors per millorar embalatges i materials dels diferents productes.

Totes aquestes accions estan tenint un impacte en la reducció de plàstics i embalatges generats per la cooperativa i comporten un estalvi en el producte a tots els socis i sòcies de la cooperativa.