memo.jpegSota el lema “Confiança”, lavola edita la memòria de sostenibilitat que recull l’impacte de l’activitat i el comportament de l’empresa durant l’any 2015 des del punt de vista de la sostenibilitat. Enguany la memòria destaca el compromís de lavola amb els Objectius de Desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

Aquest any, també s’ha publicat amb l’eina online G4 Template, que es basa en la Guia G4 de GRI, l’estàndard de referència per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat.