En un moment en què les Nacions Unides estan redefinint el concepte de sostenibilitat, Lavola ofereix als clients serveis i productes innovadors, en total sintonia amb el nou enfocament, i els presenta al nou web, que inaugura amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient.

La nova definició de sostenibilitat en què treballa el Grup de Treball de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides suposa un canvi en l’ordre dels factors que recollia l’Informe Brundtland l’any 1987, on es va presentar per primer cop el concepte de “desenvolupament sostenible”. Com a element principal, es planteja la protecció als ecosistemes de la Terra, dels quals depèn el benestar de les generacions presents i futures; en segon lloc, es prioritza el benestar de les persones, i en tercer lloc, el desenvolupament econòmic.

L’observació i el coneixement de les noves propostes a l’entorn del desenvolupament sostenible a escala mundial permeten a Lavola oferir productes i serveis de valor per als clients que pretenen fer camí cap a la sostenibilitat. El nou web de Lavola il·lustra clarament les solucions que poden ajudar a afrontar els nous reptes de les organitzacions i de la societat en general.