L’assemblea de persones sòcies de Suara Cooperativa va aprovar dissabte al migdia el resultat econòmic de l’any 2010, en què es van assolir els 41.294.000 euros de facturació, amb un creixement del 15% respecte l’any anterior. Els fons propis es van situar en 6.710.000 euros a 31 de desembre, i el patrimoni net havia crescut en 3.580.000 euros.

El creixement de Suara es posa en evidència amb les xifres globals de l’empresa en tancar l’exercici, amb 601 persones sòcies, 1.618 llocs de treball, 16.070 usuaris atesos, 112 serveis gestionats, 869.959 hores d’atenció al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) o 20.155 hores de formació, entre les 15 comarques catalanes on es presta servei.

Durant el 2010, el creixement de Suara es va concretar, entre d’altres, en l’obertura de quatre nous pisos per a majors de 18 anys, l’atenció dels nous serveis d’atenció domiciliària de Girona i Olesa de Montserrat, el creixement del Servei de Promoció per a l’Ocupació amb el doble de persones ateses, o l’obertura del CDIAP Amposta, el primer Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç que gestiona Suara. També es va crear Garbet Bugaderia Empresa d’Inserció i es va obrir a Castellar del Vallès la segona escola bressol de Suara que segueix el model de construcció i gestió.

Garbet supera el milió d’euros

En paral·lel, la cooperativa d’inserció Garbet, depenent de Suara, també va fer l’assemblea dissabte al migdia i va aprovar els resultats del 2010. Va ser un exercici en què es va registrar una facturació de 1.301.000 euros, amb un creixement del 38% respecte l’any anterior. A 31 de desembre també havia crescut el nombre de persones sòcies fins a 17, hi havia 68 llocs de treball, 45 clients i s’havien fet 3.270 hores de formació.

La trobada societària de Suara i Garbet, a la UAB

Les assemblees de Suara Cooperativa i Garbet es van celebrar a l’Hotel Campus, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental). La mateixa jornada al campus va servir per fer la Trobada Societària, que es celebra un cop l’any, amb un dinar i un concert.

Més informació:

Memòria 2010 Suara

Memòria 2010 Garbet