Barcelona. Clade, Grup Empresarial Cooperatiu format per 12 empreses catalanes i present als sectors: agroalimentari, cultura, comunicació, educació, atenció a les persones, immobiliari i construcció, serveis a la indústria, medi ambient i l’alta tecnologia, va ocupar 3.900 persones l’any 2009, una xifra sensiblement superior a les 3.594 persones que treballaven al grup el 2008.

En total el grup va obtenir el 2009 uns ingressos agregats de 311 milions d’euros (un 3.4 % per sota del 2008) i uns resultats de 4,8 milions d’euros (un 29.4% per sota del 2008). L’EBITDA s’ha situat en 17.8 milions i ha estat positiu fins i tot a l’activitat immobiliària (situació gens freqüent en aquest sector durant l’exercici 2009).

Tenint en compte el context socioeconòmic turbulent en què s’ha desenvolupat l’activitat empresarial el 2009, la direcció del grup fa una valoració positiva de l’exercici tant pels resultats com per la proactivitat dels negocis per adaptar-se a l’entorn, replantejant estratègies quan ha estat necessari. En moments com els actuals valora també especialment la generació de llocs de treball, com la forma més rellevant d’exercir la responsabilitat social a l’empresa.

Cal destacar com a principals fites del 2009, la incorporació de Fundació Catalana de Cooperació com a nou soci del grup, com a primer pas per a la incorporació del cooperativisme agrari de Lleida, així com la consolidació de Suara com a l’operador de serveis més gran de Catalunya i les primeres operacions de SICOOP, la societat de capital risc pionera a Catalunya i a l’Estat en el finançament de projectes i societats cooperatives. SICOOP està participat per Clade, ICF Holding, Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Sabadell, Crédit Cooperatif, Esfin/IDES i el Departament de Treball.

Després de cinc anys de la seva creació, actualment Grup Clade està treballant el pla estratègic 2011-2013, que es  presentarà a finals de setembre. Segons el director general del grup, Xavier López, “en moments com els actuals cal ser especialment radicals i rigorosos en els plantejaments tant d’anàlisi com d’actuació ja que l’entorn ens dóna poques oportunitats d’equivocar-nos”.

El pla tindrà com a pilars bàsics: desenvolupar un model empresarial basat en les persones, la innovació i la sostenibilitat (factors determinants per a la competitivitat de les empreses en els propers anys), el creixement de les activitats  actuals, la incorporació de noves empreses i el desenvolupament de nous negocis  amb una clara vocació de generació d’ocupació i riquesa.

 

Arxius associats:

Nota de premsa resultats 2009 [ 58,86 kb ]
Recull premsa resultats Clade [ 462,25 kb ]