Les empreses cooperatives EAS, CTF i Escaler amb una Unió Temporal d’Empreses han guanyat la licitació per a la gestió del Centre de Primera Acollida per a persones sense sostre de Zona Franca, de l’Ajuntament de Barcelona, que ja es troba en ple funcionament des del dia 1 de gener del 2008.

Aquest equipament que té una capacitat per atendre a 120 persones diàriament en situació d’exclusió social, que es troben en diferents fases: inicial, avançada i consolidada, segons el temps que porten al carrer, les circumstàncies sociofamiliars, els recursos utilitzats i el grau de deteriorament físic i psíquic.

El servei és obert 24 hores, 365 dies l’any, i té com objectiu facilitar a partir de diferents estratègies que l’usuari/a es vinculi al centre i afavoreixi l’autonomia i iniciació a un procés d’inserció.

El centre s’organitza a partir d’una cartera de serveis diferenciats:

-Cobertura a necessitats bàsiques

Alimentació, oferint 120 esmorzars, 70 dinars i 120 sopars diàriament.

Higiene, facilitant els estris de neteja personal, dutxes i bugaderia.

Allotjament, acollint 120 persones diàriament segons el programa de sense llar de l’Ajuntament de Barcelona.

Atenció mèdica, afavorint els hàbits saludables, facilitant farmaciola, coordinacions amb la xarxa pública.

-Atenció i promoció de les persones:

Atenció social, procés d’acollida, elaboració dels plans de treball i seguiment, derivacions.

Atenció educativa, s’ofereixen activitats, fomenten la interrelació, la socialització, la participació.

El centre compta amb un equip interdisplinari: format per educadors/es socials, treballadors/es socials, auxiliars tècnics, infermeres. Un total de 38 persones configuren l’equip de treball liderats per la Maite Mauricio com a Directora del CPA Zona Franca.