Aviso legal

 

El lloc web i el domini https://www.grupclade.com corresponen a Grup Clade S.C.C.L. (d’ara endavant, GRUP CLADE), amb CIF: F63697536 i domicili social al carrer Premià, 15 de Barcelona (CP 08014), adreça electrònica grupclade@grupclade.com, inscrita en el full SCGN-88 del Registre Territorial de Cooperatives.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a GRUP CLADE o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. GRUP CLADE presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. GRUP CLADE autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici de la web. GRUP CLADE es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.grupclade.com (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que GRUP CLADE actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això GRUP CLADE manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a GRUP CLADE fins a la contractació expressa d’una comanda.

GRUP CLADE es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

GRUP CLADE no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.