El passat 28 de juny es va celebrar l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de Mutualistes de Previsora General. L’Assemblea, que enguany s’ha celebrat de manera virtual, va comptar amb una destacada assistència de més de 350 socis mutualistes de l’entitat.

Al llarg de l’Assemblea es va fer un detallat repàs a la política general de l’Entitat i es van analitzar les magnituds econòmiques i financeres més rellevants. Com a fet rellevant es destaca que Previsora General va obtenir, a tancament de l’exercici 2022, el segon millor resultat de la seva història. La generació d’aquest excedent positiu, igual que en exercicis anteriors, ha passat a nodrir els Fons Propis de la mutualitat, els quals continuen incrementant-se. Així mateix, continua millorant la solvència de l’entitat, els indicadors de la qual estan clarament per sobre de la mitjana del sector.

També es va informar els mutualistes assistents sobre els objectius quantitatius i qualitatius del nou Pla Estratègic 2022-2026. A tancament del 2022, Previsora General va superar les 495.000 persones assegurades, amb més de 36.800 mutualistes i un volum de cartera de més de 20,5 milions d’euros.

Aquestes magnituds i l’evolució de la mutualitat mostren la fortalesa i solvència de l’Entitat, l’objectiu de la qual és donar continuïtat al model mutual oferint als mutualistes i col·laboradors un servei excel·lent a un preu raonable i perdurable en el temps, la qual cosa permet la seva continuïtat dins del sector assegurador, mantenint sempre els pilars bàsics del model mutual.