Juli Silvestre, el nou director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, va ser el protagonista de la reunió-dinar de Grup Clade del mes de juliol, celebrada el passat 24 de juliol a Barcelona. La trobada, molt cordial, va servir per compartir punts de vista sobre el moment actual de l’economia social al nostre país i per presentar el conjunt d’empreses que formen part de Grup Clade. Pocs dies abans, el director general ja s’havia reunit també amb Suara Cooperativa, un dels membres de Grup Clade.

En acabar la reunió, Juli Silvestre va recordar que “el seu focus està posat en escoltar què necessita el sector de l’economia social i entendre també ens quins àmbits la tasca del Govern pot veure’s reforçada per la col·laboració amb les empreses que en formen part. La voluntat nostra sempre ha sigut la d’ajudar al desenvolupament de projectes cooperatius i en aquest sentit espero reforçar aquestes polítiques”.

En el transcurs de la reunió, celebrada el dia després de les eleccions generals, es van compartir diferents punts de vista sobre el moment actual de l’economia catalana i dels molts sectors representants en el Grup Clade, des del primari a la gestió de recursos naturals, passant pel financer, serveis a les persones, educatius o de salut. Com va apuntar el president de Clade, Tomàs Llompart “en tots ells el paper de les cooperatives pot créixer amb un model d’empresa competitiu i compromès amb el triple impacte, mediambiental, social i econòmic”.