CMO_marçEl Dia Mundial de l’Aigua del 2023 és molt més important a causa de l’estat de sequera a Catalunya. Actualment, ens trobem davant de mesures extraordinàries per fer front a l’estat d’excepcionalitat en el que ens trobem, com ara la reducció de consum d’aigua o la limitació per regar als carrers, parcs i jardins i altres restriccions.

Malauradament, més de 2.200 milions de persones no poden accedir a l’aigua amb garanties de salubritat. Un dels ODS de l’Agenda 2030 és aconseguir que tots els habitants del món tinguin accés a l’aigua potable, però ara mateix estem molt lluny d’aconseguir-ho.

Aquest dia mundial ha de servir per fer valdre la importància de l’aigua com un recurs limitat. També és una oportunitat per profunditzar en els factors que intervenen en l’obtenció de l’aigua potable, el seu subministrament i els diferents models de gestió per preservar aquest bé comú tan apreciat. L’aigua és un bé vital que s’ha de protegir i gestionar com el que és, no com una mercaderia.

La Comunitat Minera Olesana, des de la seva fundació l’any 1868, ha vist l’aigua com a centre del desenvolupament sostenible i fonamental per al desenvolupament socioeconòmic del municipi. L’Economia Social és la base de la governança de la cooperativa i l’eina que es fa servir és la prospectiva, a causa del fet que el futur és incert i el canvi climàtic és molt preocupant tant en l’àmbit social i econòmic i el de salut pública.

El subministrament d’aigua potable al municipi ha tingut una governança democràtica i participativa pels mateixos usuaris. Això ha fet d’Olesa una ciutat singular en la gestió de l’abastament d’aigua. Aquesta singularitat es manifesta en molts aspectes, com ara el model de les infraestructures, que estan directament associades a l’abastament i als preus de les tarifes de l’aigua, i la participació amb les entitats culturals, esportives i socials.

En aquesta jornada, volem fer una menció especial als ciutadans i ciutadanes d’Olesa que fan un ús responsable de l’aigua. Des de la Comunitat Minera Olesana encoratgem a tots i a totes a continuar amb la mateixa responsabilitat per no malgastar-la.

Gràcies,

Joan Arévalo i Vilà

President de la Comunitat Minera Olesana SCCL.