El Grup Clade reforça el seu compromís en el sector salut i el benestar amb l’adhesió, com entitat membre, del Grup Sant Pere Claver. L’entitat és una organització sense ànim de lucre, amb compromís social i vocació de servei públic que, des de fa més de 75 anys, acompanya a les persones per contribuir a la seva recuperació i al desenvolupament del seu projecte de vida quan es troben en situació de vulnerabilitat.

Actualment, compta amb un equip de més de 740 professionals dels àmbits de la salut mental, drets i suports, serveis socials i inclusió laboral i també promou la difusió del coneixement i la investigació en aquestes àrees a través del seu Institut de Docència, Recerca i Investigació.

Més informació: https://www.santpereclaver.org/memoria2021/