Trajectòria

2004

Clade es crea l’1 de desembre de 2004 a Barcelona, essent-ne socis fundadors quatre cooperatives (Abacus Cooperativa, Grup Qualitat, Ecotècnia i La Fageda) i dues societats anònimes laborals (Telecsal i Lavola).

2006

Incorporació de Cooperativa Plana de Vic, Escola Sant Gervasi i CTF (cooperativa integrada posteriorment a Suara).

2007

Incorporació de Fundació Blanquerna i Escaler

Es constitueix Factor Habast, societat participada  per Grup Qualitat i Caixa Manresa  per a la promoció d’habitatge protegit de lloguer.

Clade, conjuntament amb l’Institut Català de Finances, Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Sabadell i Crédit Cooperatif i Esfin/IDES, impulsa la creació de SICOOP, una societat de capital risc per a l’economia social que a finals del 2008 obté l’aprovació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Es tracta d’una experiència pionera a Catalunya i a l’Estat espanyol per finançar projectes i societats cooperatives.

2008

Incorporació de Grup Cultura 03.

Creació de Suara Cooperativa, fruit de la fusió de les cooperatives Escaler, EAS i CTF Serveis Sociosanitaris, que va ser aprovada pel 99% dels socis treballadors de totes tres entitats en les respectives assemblees generals. Suara dóna lloc a l’empresa de serveis d’atenció a les persones més gran de Catalunya, que abasta des de les llars d’infants fins la dependència, passant per la inclusió laboral i social, l’ocupació, l’atenció a la infància i a l’adolescència en risc i les persones amb discapacitat.

2009

Incorporació de IUCT i de Fundació Catalana de Cooperació.

2010

Aprovació del nou pla estratègic 2011-2013 del grup amb el reforçament del compromís per part de les organitzacions membres. El pla manté l’aposta pel creixement i la incorporació de nous socis, així com l’estudi i desenvolupament de noves iniciatives empresarials del grup i la captació de recursos de finançament per donar suport al creixement de les organitzacions que en formen part.

2011-2012

Presentació, llançament i desplegament del nou pla estratègic 2011-2013. S’organitzen les comissions: d’innovació, sostenibilitat, persones, finançament, nous projectes i comunicació. La comissió de persones consensua un model de gestió de talent amb el corresponent diccionari de competències. També es dissenya i implementa el quadre de comandament d’anàlisi financera. S’inicien projectes d’agregació de la demanda de les empreses del grup per la compra conjunta.

S’activa el Club Clade per a les 4.000 persones treballadores que formen part del grup.

2013

Es decideix redefinir l’estructura del grup, potenciant la intercooperació, per fer-la més flexible i adequada a les necessitats que ha generat el nou entorn econòmic.

S’aposta per obrir la participació en projectes d’intercooperació a organitzacions no sòcies del grup, com una via d’enriquiment mutu i alhora, com un via per a un futur creixement del grup, facilitant el coneixement de la tasca de Clade a través del treball en projectes concrets.