PER QUÈ CLADE

1Intercooperació

Aprofitar  els avantatges de la intercooperació

Coordinant interessos individuals amb els del grup en un mateix marc d’actuació i d’entendre les organitzacions.

Els projectes d’intercooperació que es gesten al grup es treballen en dos eixos: optimitzar les sinergies operatives i enriquir el Know How de les organitzacions que participen als GIM’s (Grups d’Interès Mutu) per trobar solucions i avenços en els projectes i aspectes que els preocupen.

2Influència

Enfortir la capacitat d’influència en una determinada àrea o sector de la societat

La suma dels interessos, ja siguin sectorials o intersectorials, permet legitimar-se davant les administracions i institucions com a stakeholder a tenir en compte davant la presa de decisions i les definicions de les polítiques i línies d’actuació que afecten les organitzacions que participen al grup.

 

3Notorietat

Projectar una major visibilitat i guanyar notorietat

La suma de la capacitat d’influència de cadascuna de les organitzacions en el marc d’aquesta plataforma d’intercooperació, permet potenciar la visibilitat del grup i dels seus membres i participants.

4Model social

Incidir en la construcció d’un model social

Basat en els valors del grup, des de la millora i l’avenç dels diversos sectors estratègics econòmico-socials presents a Clade: Agroalimentació, Cultura i Comunicació, Immobiliari i construcció, Educació, Atenció a les persones i Medi ambient.