Qui som

mans_quisom

Clade és un grup d’empreses d’economia social, que provenen de diferents sectors d’activitat i comparteixen uns valors i una manera de fer.

Els seus valors principals estan basats en el cooperativisme i són la participació de les persones a l’empresa, la responsabilitat social i l’afany de col·laborar, a través de la intercooperació.

La seva manera de fer les porta a gestionar les organitzacions buscant l’excel·lència, potenciant la creativitat i la innovació, per tal de créixer i ser competitives i eficients, creant riquesa i ocupació de qualitat.

+ Visió, missió i valors

Visió

Serem un referent empresarial pel nostre model participatiu centrat en les persones, operant de forma eficient sota criteris d’innovació i sostenibilitat, i creador de valor i ocupació de qualitat

Missió

Impulsem un projecte comú d’economia social i el desenvolupament empresarial eficient i sostenible dels nostres socis, tot aportant coneixement, eines de gestió i oportunitats de cooperació, i multiplicant les nostres capacitats.

Valors compartits

Participació
Entesa com un factor clau que caracteritzarà en un futur pròxim la gestió de les persones dins de les empreses. Fomenta la implicació de les persones a l’organització mitjançant la seva participació en la propietat, gestió i resultats.

Permanència empresarial
Com a element imprescindible que respondrà a l’existència d’una companyia i fomenta l’esperit de lideratge construint projectes transcendents.

Responsabilitat social
Com a vocació necessària de les empreses cap el seu entorn i agents amb els quals interactua. Es dóna resposta a les necessitats del territori, clients i proveïdors amb coherència i compromís a llarg termini amb els llocs de treball que genera.

Cooperació
Com a mecanisme eficient d’aconseguir capacitats clau que permetin créixer i desenvolupar-se. S’impulsa una actitud proactiva de les empreses envers a les col·laboracions amb tercers.

+Estructura: Assemblea, Consell Rector i GIM's

L’òrgan sobirà de Grup Clade és l’Assemblea General, que delega les atribucions de gestió a un Consell Rector, format pels directors generals de les societats membres.

El Consell Rector encomana la gestió operativa a la direcció del grup. La direcció, a banda d’assumir la representació i coordinació del grup, també coordina els projectes d’intercooperació que s’estableixen a través dels GIM’s (Grups d’Interès Mutu), els quals es constitueixen a iniciativa de qualsevol de les organitzacions sòcies i als quals hi poden participar empreses no sòcies del grup, interessades en l’objectiu del GIM.

Els GIM’s no estan restringits a les direccions generals o funcionals de les organitzacions que en formen part. Al contrari, són nodes de treball amb un objectiu comú completament oberts, als quals hi pot participar qualsevol persona treballadora del grup designada per la seva empresa.

Consell Rector

david-cos
David Cos
President d’Escola
Sant Gervasi
i president de
Grup Clade
unnamed (1)
Àngels Cobo
Directora General de Suara Cooperativa i vicepresidenta
de Grup Clade
josep erra
Josep Erra
Director General de Cooperativa Plana de Vic
i vicepresident de Grup Clade
andreu-ibarz
Andreu Ibarz Mellado
Director General de la Fundació Blanquerna i secretari de Grup Clade
oriol-soler
Oriol Soler
President de
SOM
i conseller de Grup Clade
toni-mansilla
Antoni Mansilla
Director General de lavola i conseller de Grup Clade
miguel-angel-oliva
Miguel Ángel Oliva
Director General d’Abacus Cooperativa i conseller de Grup Clade
miguel-angel-oliva
Òscar Lanuza
Gerent d’Orquestra Simfònica del Vallès i conseller de Grup Clade
miguel-angel-oliva
Joan Arévalo
Director General de Comunitat Minera Olesana i conseller de Grup Clade
jordi-marti
Jordi Martí
Director General de Previsora General i conseller de Grup Clade
humbertferrer
Humbert Ferrer
Director General de Corma i conseller de Grup Clade