Previsora General


Previsora General

 

 

 

 


 

Som una mutualitat i per això som diferents

Som una mutualitat de previsió social especialista en assegurances personals amb més de vuitanta anys de plena dedicació i compromís amb el mutualisme i vinculada a diferents àmbits i actors de l’economia social. Previsora General treballa per ser una alternativa a l’assegurança tradicional. Posa l’economia al servei de les persones amb l’objectiu d’aconseguir una societat més amable i solidària i busca noves solucions per generar valor per als seus clients.

La mutualitat vetlla perquè es respecti i presti atenció a tots els grups d’interès i persegueix el desenvolupament sostenible com a factor per seleccionar i guiar les seves pròpies accions des d’una perspectiva constant de responsabilitat social.
Una mutualitat de previsió social és una associació de persones que representa una forma solidària d’organització. A més a més, les mutualitats de previsió social tenen naturalesa d’entitats asseguradores amb una sèrie de característiques socials que les diferencien, com ara:

  • No tenen ànim de lucre.
  • Són societats de persones i no de capitals.
  • Tenen participació democràtica.
  • Estan autogestionades.

Tot això amb un únic objectiu: la previsió d’un risc que el grup té en comú.

Per què som diferents?

  • La nostra grandària SÍ que importa. Aprofitem els avantatges de ser petits per oferir un servei de qualitat, personalitzat i diferenciat.
  • Som més a prop dels nostres col·laboradors i mutualistes.
  • Sempre a l’avantguarda tecnològica, apostem per la innovació en l’ús d’eines tecnològiques que ens permetin ser àgils i eficaços en la nostra feina i en la dels nostres col·laboradors.
  • Darrere de les millors assegurances del mercat hi ha persones. Treballem en equip.