Objectius

Diana verdaClade es crea per desenvolupar projectes en comú entre organitzacions que comparteixen un model d’actuació econòmica basat en uns principis i valors comuns i una especificitat empresarial.

El grup vol ser una plataforma facilitadora de la intercooperació fomentant la creació de propostes de valor que es converteixin en avantatge competitiu, tant per als seus socis com per a les empreses externes que participen en algun dels projectes.

A través de la cooperació s’optimitza la detecció d’oportunitats de mercat i la generació de propostes de valor sòlides. El grup també vol fomentar l’aprofitament de les sinergies d’operacions a través de la intercooperació, com per exemple, en les compres conjuntes.

Igualment, a través de Clade es vol incrementar la presència pública dels seus membres i del Grup, amb una actitud de diàleg permanent amb les administracions i de col·laboració amb els poders públics i els agents econòmics i socials.