lavola, òrgan gestor del Pla Renove 2009

El Pla Renove 2009 promou la introducció d’equips eficients en el sector domèstic mitjançant l’atorgament d’ajudes als titulars que canviïn un electrodomèstic per un altre de classe A o superior. Les sol·licituds es poden presentar fins el 15 de novembre o bé fins l’exhauriment del pressupost disponible.

La gestió del Pla Renove implica la coordinació de les oficines habilitades a Manlleu, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Girona i Lleida; l’atenció al públic, tant presencial com telefònica; la coordinació de tots els implicats (gestors, ICAEN, gremis, comerciants, establiments, instal·ladors, usuaris, informàtics, missatgeria, etc); i la gestió documental generada durant tot aquest procés.

Enguany es preveuen unes 60.000 tramitacions, fet que suposa una gestió documental important d’expedients.

Més informació

Comments are closed.