Corma


corma

Any:
Premià de Dalt, 1981
Tipologia:
Cooperativa agrària
Sector:
Planta ornamental
Dades significatives:
Actius totals: 8,146 milions d’euros
Patromini net: 1,5  milions d’euros
Producció agrària: 70 hectàrees
Nombre de treballadors:  53 directes i 210 indirectes


corma2Corma és l’empresa líder i de referència en el mercat espanyol en plantes ornamentals. Però sobretot, Corma representa la possibilitat de comprar en origen, la garantia d’una producció fonamentada en el control directe de la qualitat de la planta i la implicació de totes les empreses de producció que la composen (fins a 25 empreses dedicades a la planta ornamental) en el coneixement en profunditat de tot el que l’envolta: de l’etiquetatge a la logística, del substrat a les condicions de cultiu. I tot això s’afronta des d’una estructura cooperativa, que s’entén com una declaració de principis. Com una via d’aportació de valor afegit, com una manera de fer totalment diferenciada.

Des de Corma s’entén el servei posant el client en el centre de l’activitat. Les necessitats dels clients marquen l’orientació de la Cooperativa, preveient i planificant la producció, pensant en les millors ofertes, que les fan amb la millor logística, per arribar on calgui, amb un cost sempre ajustat.

Corma és una empresa innovadora en la comercialització de plantes i el seu model de gestió cooperativa és un cas d’exit reconegut dins del sector. Des d’aquest punt de vista, és evident que Corma no és un operador logístic o un simple intermediari, sino una part activa en el desenvolupament de les empreses i els professionals que aplega.

WEB: www.corma.es