La Comunitat Minera Olesana es suma a la celebració del Dia internacional de les cooperatives que se celebrarà dissabte 6 de juliol de 2024.

El cooperativisme i l’economia social és la forma més democràtica de gestionar un bé comú i altres serveis públics essencials. La gestió de l’abastament d’aigua potable és un tema crucial en el context de la crisi climàtica, especialment quan la disponibilitat d’aigua es veu reduïda.

La governança cooperativa de l’aigua ofereix avantatges significatius en termes de resiliència, transparència i sostenibilitat.

La participació activa de tots els socis i sòcies garanteix que les decisions es prenguin considerant el bé comú i les necessitats de la comunitat.

Això contrasta amb la gestió  concessionada privada o publicoprivada, on les decisions poden estar més centralitzades i subjectes a les prioritats polítiques i empresarials.

En un context de crisi climàtica i escassetat d’aigua, els sistemes cooperatius poden ser una alternativa més robusta i adaptativa per garantir un abastament d’aigua sostenible i just.

Les cooperatives construïm un món millor per a tothom.

GrupClade