Suara Cooperativa


logo-suara-cooperativa
Any:
Barcelona, 2008
Tipologia:
Cooperativa d’Iniciativa Social
Sector:
Atenció a les persones
Dades significatives:
Persones ateses: 40.344 (2016)
Serveis gestionats: 205 (2016)
Persones sòcies: 1.074 (2016)
Llocs de treball: 3.284 (2016)
Plantilla de dones: 90% (2016)
Facturació: 75.967.541€ (2016)


 

suaraweb

Suara Cooperativa és una empresa d’economia social amb més de 30 anys d’experiència en el sector de l’atenció a les persones.

Desenvolupa la seva activitat en els àmbits d’educació i formació (escoles bressol, escoles d’adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l’autonomia (serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), ocupació i treball, i justícia.

Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable.

WEB: www.suara.coop