Política de privacitat

Grup Clade sccl, inscrita en el full SCGN-88 del Registre Territorial de Cooperatives. CIF: F-63 69 75 36

Grup Clade sccl, amb domicili social a C/Premià, 15 · 08014 Barcelona, és la titular del web site “www.grupclade.com”. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a Grup Clade sccl amb fins comercials, de selecció de personal o qualsevol altre que s’en derivi, siguin incorporats a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats en cada cas, i que s’expliciten en el moment d’aportar-los, i per a mantindre’ls informats per correu electrònic o altres mitjans, de novetats, productes i serveis relacionats amb Grup Clade sccl.

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través de tal mitjà. Grup Clade sccl es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si és el cas, cancel·lar els seus dades de caràcter personal subministrats, mitjançant petició escrita dirigida a Grup Clade sccl. a C/Premià, 15 · 08014 Barcelona.