El Servei Local d’Orientació Familiar de Girona, gestionat per Suara, ha atès més de 700 famílies aquest curs

El Servei d’Orientació Familiar de la Diputació de Girona ha atès un total de 722 famílies. Es tracta d’un servei que, a través de l’àrea d’Acció Social, es posa a disposició dels municipis de menys de 10.000 habitants. Per gaudir-ne, cal reunir un grup suficient de pares i mares que estiguin interessats a aprendre i a debatre sobre l’educació dels fills.

El servei és gratuït, i no s’adreça només a aquelles famílies que poden tenir algun fill amb problemes, sinó que és universal i obert a tots els pares i mares interessats en l’educació dels fills. Ofereix orientació i pautes educatives, i resolució de dubtes i de conflictes.

Durant el darrer curs 2011-2012, el servei ha ofert tres opcions, no excloents (escola de mares i pares, servei d’atenció individual i servei d’atenció telefònica), i s’ha dut a terme a 37 municipis. Entre les persones assistents, n’hi ha hagut que provenien de 22 municipis derivats (en els quals hi havia pares i mares interessats però que no formaven un grup suficient).

De les 722 famílies que s’han beneficiat del servei, 605 han participat a l’escola de mares i pares. La valoració que les famílies han fet del servei és molt alta: un 9,46 sobre un màxim de 10 punts.

De cara al curs vinent (2012-2013), les dificultats pressupostàries han obligat a reduir el servei d’atenció individual i el servei d’atenció telefònica i a concentrar-ho tot en un portal web per mitjà del qual s’intentarà resoldre els dubtes individuals que les famílies es puguin plantejar, com també a donar assessorament i suport individual.

L’escola de mares i pares es manté amb el mateix plantejament d’aquest curs, i amb el nou contracte es podrà oferir a 32 municipis, a més dels derivats.

El balanç del Servei d’Orientació Familiar del curs 2011-2012 ha estat presentat el 12 de juliol per la diputada d’Acció Social de la Diputació de Girona, Imma Colom, i pel representant de Suara Cooperativa (empresa adjudicatària), Joan Molinet, als regidors i regidores dels municipis que en fan ús.

Comments are closed.