Categoria: 2012

Grup Clade celebra la seva assemblea anual i el consell rector del grup

L’assemblea, que va tenir lloc el dia 19 de juny a la seu del grup a Barcelona, va aprovar l’informe de gestió i els comptes anuals corresponent al any 2011.
L’informe de gestió va destacar com a dos punts d’inflxexió importants de l’exercici la presentació i desplegament del pla estratègic 2011-2013 i la incorporació del nou director general del Grup.

LLegir més